Kết quả tìm kiếm "Vít pake đầu bằng"

Kết quả tìm kiếm

Có 33 kết quả của từ khóa "Vít pake đầu bằng"

chốt hãm đầu rãnh chìm có ren
chốt hãm đầu rãnh chìm có ren

 chốt hãm đầu rãnh chìm có ren
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480/13...

chốt hãm đầu rãnh chìm có ren
chốt hãm đầu rãnh chìm có ren

 chốt hãm đầu rãnh chìm có ren
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480/13...

chốt hãm đầu rãnh chìm có ren
chốt hãm đầu rãnh chìm có ren

 chốt hãm đầu rãnh chìm có ren.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480/13...

Bu lông đầu trụ inox 304 lục giác chìm
Bu lông đầu trụ inox 304 lục giác chìm

 Bu lông đầu trụ inox 304 lục giác chìm
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ...

Bu lông đầu tròn cổ vuông ren suốt
Bu lông đầu tròn cổ vuông ren suốt

 Bu lông đầu tròn cổ vuông ren suốt
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480...

Bu lông đầu tròn cổ vuông ren lửng
Bu lông đầu tròn cổ vuông ren lửng

 Bu lông đầu tròn cổ vuông ren lửng.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480...

bu lông đầu lục giác chìm
bu lông đầu lục giác chìm

 Socket countersunk crew.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480/13 Quang Trung , Phường 10...

Bu lông vòng đệm liền đầu
Bu lông vòng đệm liền đầu

 Bu lông vòng đệm liền đầu.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480/13 Quang...

Bu lông inox 316 hai đầu ren (A4)
Bu lông inox 316 hai đầu ren (A4)

 Bu lông inox 316 hai đầu ren (A4)
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ:480...

Bu lông inox 304 đầu trụ mỏng khía chìm kiểu (TX) A2
Bu lông inox 304 đầu trụ mỏng khía chìm kiểu (TX) A2

 Bu lông inox 304 đầu trụ mỏng khía chìm kiểu (TX) A2.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT
E-mail: salessenxichcongnghiep@gmail.com
Website: www.senxichcongnghiep.net
VPĐD: Số nhà 25, Tổ 4 Khu phố 3A, Quốc lộ 1A, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí...


Sản phẩm